فارسی English

استانداردها:

هگمتان چوب در زمینه تولید و طراحی ساختمان های چوبی ، آلاچیق و پرگولا درکشور به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد ذیل گردیده است:

 

 

استاندارد محصول در اروپا   استاندار بین المللی سیستم رضایتمندی مشتریان   استاندارد امریکایی طراحی، تولید و نگهداری وسایل تفریحی و سرگرمی بادی
   
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی   استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت   استاندارد انگلیسی تجهیزات زمین بازی