فارسی English
کلبه چوبی رومانا
http://hegmatan-chub.ir/index.php?page=135&parent=103

-کلبه چوبی طرح رومانا

مساحت : 6/9 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44 میلیمتر و ضخامت کف و سقف 22 میلیمتر میباشد.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی رومانا- نمای بیرونی   کلبه چوبی رومانا- ابعاد