فارسی English
کلبه چوبی آیسان

-کلبه چوبی طرح آیسان

مساحت : 6/1 متر مربع

 

-ضخامت ديوار ها 44 ميليمتر ضخامت سقف كف 22 ميليمتر ميباشد.

-پنجره ها دوجداره ميباشد.

 

 

کلبه چوبی آیسان- نمای بیرونی   کلبه چوبی آیسان- ابعاد