فارسی English
کلبه چوبی برنا

-کلبه چوبی طرح برنا

مساحت : 6/9 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44 میلیمتر و ضخامت کف و سقف  22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3 هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی برنا - نمای بیرونی   کلبه چوبی برنا - ابعاد