فارسی English
کلبه چوبی طرح ساحل

-کلبه چوبی طرح ساحل

مساحت : 9/4 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها 44میلیمتر و ضخامت چوب سقف وکف 22 میلیمتر میباشد.

-زمان تحویل 3 هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی ساحل - نمای بیرونی   کلبه چوبی ساحل - ابعاد