فارسی English

کلبه چوبی طرح ارس

-کلبه چوبی طرح ارس

مساحت : 10/4 متر مربع

 

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت کف و سقف 22 میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3 هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

 

کلبه چوبی ارس - نمای بیرونی   کلبه چوبی ارس - ابعاد