فارسی English
کلبه چوبی طرح مهسان

                        

کلبه چوبی طرح مهسان

-طراحي نماي بيروني در اين مدل بسيار كلاسيك بوده و در 3 اندازه  توليد ميشود .

-ضخامت ديواره ها 44ميليمتر بوده و ضخامت كف سقف 22 ميليمتر ميباشد.

-پنجره ها دوجداره ميباشد

 

کلبه چوبی مهسان- نمای خارجی   کلبه چوبی مهسان - ابعاد
 
 خارجی