فارسی English
کلبه چوبی طرح ساره

-کلبه چوبی طرح ساره

مساحت : 10/3 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها 44 میلیمتر و ضخامت کف و سقف 22 میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی ساره-نمای بیرونی   کلبه چوبی ساره- ابعاد