فارسی English
کلبه چوبی طرح ارغوان

-کلبه چوبی طرح ارغوان

مساحت : 12/2 متر مربع

-فضای داخلی جادار به همراه طراحی خاص سقف در این مدل باعث شده استقبال زیادی ازاین طرح شود.

-ضخامت چوب دیواره ها 44 میلیمتر ، ضخامت چوب کف 22میلیمتر و ضخامت سقف 22 میلیمتر میباشد.

-زمان تحویل3 هفته از زمان سفارش می باشد.

 

 

کلبه چوبی ارغوان- نمای خارجی   کلبه چوبی ارغوان - ابعاد