فارسی English
کلبه چوبی آلیس

کلبه چوبی طرح آلیس

مساحت : 13/5 متر مربع

-در قسمت پیشانی بیرونی سقف 1 متر جلوتر از بدنه میباشد که سایه مناسبی در قسمت جلوی کلبه بوجود می آورد

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت کف و سقف 22 میلیمتر میباشد.

-زمان تحویل 3 هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی آلیس-نمای خارجی   کلبه چوبی آلیس - ابعاد