فارسی English
کلبه چوبی طرح شقایق

-کلبه چوبی طرح شقایق

مساحت :15/5 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی شقایق- نمای خارجی 1   کلبه چوبی شقایق - ابعاد   کلبه چوبی شقایق- نمای خارجی 2