فارسی English
کلبه چوبی دیبا

کلبه چوبی طرح دیبا

مساحت : 19 متر مربع

-طراحی این مدل بر مبنای نورگیری بهتر از ورودی بوده است.

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف 22و کف22 میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

 

کلبه چوبی رومانا- نمای خارجی  

کلبه چوبی رومانا- ابعاد

  کلبه چوبی رومانا- نمای داخلی