فارسی English
کلبه چوبی دریا

-کلبه چوبی طرح دریا

مساحت : 19/3 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت کف و سقف 22 میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی دریا- نمای خارجی 1   کلبه چوبی دریا - ابعاد   کلبه چوبی دریا - نمای خارجی 2