فارسی English

نحوه نصب:

نصب سازه های چوبی تولیدی هگمتان چوب از جمله آلاچیق های پیش ساخته، پرگولاها و کلبه های چوبی بر طبق درخواست شما به صورت پیش ساخته به محل مورد نظر ارسال شده و نصب می گردد و یا در صورت نیاز به صورت مونتاژ و آماده ارسال می گردد. در صورت ارسال به صورت پیش ساخته نقشه و دستورالعمل نصب به همراه مجموعه ارسال می گردد. ضمن اینکه در صورت تمایل امکان اعزام گروه کارشناسان و نصابان وجود دارد.