فارسی English

پیشنهاد فصلی:

در راستای حمایت از مشتریان شرکت هگمتان چوب شرایط ویژه برای ویلا های پاریس، گلایل و بلوط را به شرح ذیل اعلام می دارد :

-پرداخت 50% مبلغ ویلانقدا" و مابقی مبلغ به صورت اقساط 12 ماهه .

لازم به ذکر است این شرایط برای تعداد محدودی از هر یک از ویلاها اعمال خواهد شد .

 

کلبه چوبی پاریس کلبه چوبی گلایل کلبه چوبی بلوط