فارسی English

چوب های مورد استفاده درتولید ساختمان های چوبی:

چوب های مورد استفاده در این شرکت جهت ساخت سازه های چوبی مورد استفاده در فضای باز ، بسته به نوع پروژه از نوع چوب های روسی و افریقایی تهیه شده و با موادC.C.A اشباع می شود که این مهم تاثیر زیادی در استحکام و مقاومت چوب طی سالهای متمادی بر چوب دارد.

 

 

چوب های مورد استفاده