فارسی English
پرگولا چوبی طرحPR.15

پرگولای PR.15 دارای پایه های ],FD بوده که در دو طرف آن چراغ آویز به عنوان روشنایی نصب می گردد.