فارسی English
پرگولا چوبی-فلزی طرحPR.25

 

پرگولا طرحPR.25 : در این طرح پایه های فلزی ساده استفاده شده که دارای 4 عدد روشنایی در طرفین می باشد.