فارسی English
آلاچیق چوبی طرح AFR.04

این مدل به عنوان یک قطعه زیبا در مرکز باغ شما می تواند بدرخشد،این مدل به عنوان یک پناهگاه دنج برای لذت بردن از هر طبیعتی میباشد.

 مدلهای بیضوی باعث میشود تمامی انرژی های مثبت طبیعت سمت شما جذب شود وشما هر زمانی را که در آن سپری میکنید بهترین احساس را داشته باشید. سقف آن می تواند به سلیقه شما هم از ورق فلزی یا سفال باشد.