فارسی English
کلبه چوبی طرح اقاقیا

-کلبه چوبی طرح اقاقیا

مساحت :22/8 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی اقاقیا- نمای داخلی   کلبه چوبی شقایق - ابعاد   کلبه چوبی اقاقیا- نما