فارسی English
کلبه چوبی طرح فلامک

-کلبه چوبی طرح فلامک

مساحت :24/6 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی فلامک - نمای خارجی 1   کلبه چوبی فلامک - ابعاد   کلبه چوبی فلامک- نمای خارجی 2