فارسی English
کلبه چوبی طرح بهار

-کلبه چوبی طرح بهار

مساحت :46/2 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 4هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی بهار- نمای خارجی   کلبه چوبی بهار - ابعاد   کلبه چوبی بهار- نمای