فارسی English
کلبه چوبی طرح شبنم

-کلبه چوبی طرح شبنم

-مساحت :83/3 متر مربع

-طرح شبنم دارای 41/3 متر مربع تذاس می باشد .

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی شبنم - نما   کلبه چوبی شبنم - پلان