فارسی English
کلبه چوبی طرح توتیا

-کلبه چوبی طرح توتیا

مساحت :93/1 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-پنجره ها دو جداره می باشند.

-زمان تحویل 3 هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی توتیا- نما   کلبه چوبی توتیا - پلان