فارسی English
کلبه چوبی طرح مارتا

-کلبه چوبی طرح مارتا

مساحت :5/2 متر مربع

-ضخامت چوب دیواره ها44میلیمتر و ضخامت سقف و کف 22میلیمتر میباشد.

-زمان تحویل 3هفته پس از سفارش میباشد.

 

 

کلبه چوبی مارتا- نمای خارجی 1   کلبه چوبی مارتا - ابعاد کلبه چوبی مارتا - نماي خارجي 2